Social media
สำนักข่าว 4 ภาษา    Thai | English | Chinese | THAI Overseas
0
Home / ใคร ทำอะไร ที่ไหน / ธรรมศาสตร์
สมเด็จพระเทพฯเสด็จเปิดนิทรรศการชีวิตและผลงานศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ เวลา 17 น.วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายนที่มธ.ท่าพระจันทร์
สมเด็จพระเทพฯเสด็จเปิดนิทรรศการชีวิตและผลงานศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ เวลา 17 น.วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายนที่มธ.ท่าพระจันทร์
ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ
Last updated: 5 กันยายน 2559 | 19:47
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ร่วมกับ คณะกรรมการดำเนินงาน 90ปี ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ เปิดตัว "นิทรรศการชีวิตและผลงาน ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ" ในโอกาสครบรอบ 90 ปีอาจารย์อดุล ปูชนียบุคคลสำคัญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้มีคุณูปการต่อวงการการศึกษาไทยและมรดกโลก เริ่มตั้งแต่ 9.30 น.วันที่ 11 กันยายนที่มธ.ท่าพระจันทร์

นิทรรศการดังกล่าว กำหนดเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 เวลา 17.00 น. โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด ณ ชั้น U2 สำนักหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สำหรับนิทรรศการถาวร 2 ส่วนจัดแสดงประกอบด้วย 1. การจัดแสดงผลงานและเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในชีวิตอาจารย์อดุล บริเวณด้านหน้าของนิทรรศการ โดยจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวในแต่ละช่วงชีวิต ผ่านการเติบโตของต้นยูงทอง และ 2. การจัดเป็นห้องคลังความรู้ของอาจารย์อดุล ตามแบบฉบับห้องสมุดส่วนตัวของอาจารย์อดุลที่บ้านป่าตะโก จังหวัดนครปฐม ภายในได้รวบรวมหนังสือสะสมของอาจารย์อดุลไว้นับพันเล่ม ตลอดจนสิ่งสะสมที่สะท้อนตัวตนของอาจารย์อดุล เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจความเป็นตัวตนของอาจารย์อดุลให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากผลงานที่ปรากฏต่อสาธารณะ

ศ.อดุล วิเชียรเจริญ วาระครบรอบ 90 ปี

ปี 2559 นี้ เป็นปีที่สำคัญอีกปีหนึ่งของชาวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสังคมไทยโดยรวม เพราะเป็นวาระครบรอบ 90 ปี วันคล้ายวันเกิด ศ.ดร.อดุล วิเชียรเจริญ ผู้ก่อตั้งและเป็นอดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ผลงานของ ศ.ดร.อดุลทรงคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการการศึกษาไทย ด้วยการวางรากฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับอุดมศึกษาแบบ Liberal Arts ให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนกระทั่งได้รับการยอมรับและเป็นต้นแบบวางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ของไทยอย่างแพร่หลาย และยังมีบทบาทสำคัญในด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการรักษาคุณค่าของอารยธรรมไว้ให้เป็นมรดกโลก

เกิดวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2469 เป็นชาวเพชรบุรี คณบดีคนแรกของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมรสกับคุณหญิง กนิษฐา วิเชียรเจริญ มีบุตรธิดา 3 คน คือ

นายเอม วิเชียรเจริญ (สมรสกับ นางสาวศศี จินดาวณิค)

นางอานิก อัมระนันทน์ (สมรสกับ ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน)

นายอาจ วิเชียรเจริญ (สมรสกับ ม.ล.วัลลีวรรณ วรวรรณ)

พ.ศ. 2488 จบการศึกษาเตรียมปริญญาจากมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง (ตมธก.) 

พ.ศ. 2493 จบธรรมศาสตร์บัณฑิต (ธ.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ. 2494 จบปริญญาโทและเอกด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Master of International Relations )และ Doctor of Philosophy of International relations and Organization จากมหาวิทยาลัยอเมริกัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

พ.ศ. 2516 ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก และได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

รายละเอียดของงานตั้งแต่ภาคเช้า-ภาคบ่าย

http://www.pr.tu.ac.th/adul.html  

First posted: 5 กันยายน 2559 | 19:44