Social media
สำนักข่าว 4 ภาษา    Thai | English | Chinese | THAI Overseas
0
Home / บทความ ธุรกิจ-เศรษฐกิจ / จัดอันดับมหาวิทยาลัย
จัดอันดับ 60 ประเทศปี 2016 ไทยติดอันดับ 21 ภาพรวมดีติดอันดับสูงถึง 2 รายการ
จัดอันดับ 60 ประเทศปี 2016 ไทยติดอันดับ 21 ภาพรวมดีติดอันดับสูงถึง 2 รายการ
การจัดอันดับโลกปี 2016 พูดถึงเรื่องธุรกิจ,เศรษฐกิจ,คุณภาพชีวิตของคน 60 ประเทศ (Michael Sohn/AP)
Last updated: 22 มกราคม 2559 | 20:36
นิตยสารฯจัดอันดับประจำปี 2016 รวม 60 ประเทศมอบให้เยอรมนีเป็นอันดับ 1 ไทยติดอันดับ 21 แต่ไทยติดอันดับ 4 ถึงสองรายการคือการผจญภัยท่องเที่ยวและเป็นประเทศที่เคลื่อนไหวไปข้างหน้า

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2016 นิตยสารนิวส์ แอนด์เวิลด์ รีพอร์ต (U.S. News & World Report)จัดอันดับ 60 ประเทศที่ดีที่สุดในปี 2016 โดยมอบให้เยอรมนีเป็นอันดับ 1  ไทยรั้งอันดับ 21

การจัดอันดับครั้งนี้  U.S. News & World Report ได้นำคะแนนและอันดับที่พัฒนาโดย BAV Consulting เรียกว่า WPP มาเป็นตัวอย่างโดยมีที่ปรึกษาประกอบด้วย John Gerzema และ Anna Blender อีกทั้ง David Reibstein จาก The Wharton School of the University of Pennsylvania

 

มีการสัมภาษณ์บุคคล 16,000 คนในประเทศต่างๆทั่วโลกที่ให้ความร่วมมือและก่อนที่จะนำมาจัดอันดับได้นำสถิติและตัวเลขต่างๆของประเทศเหล่านี้มารวบรวมโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์มวลรวมที่นำมาจากไอเอ็มเอฟ

จากนั้นได้จัดอันดับย่อยตามหัวข้อต่างๆที่กำหนดไว้ดังนี้ 1.การผจญภัย 2.พลเมือง 3.อิทธิพลของวัฒนธรรม 4.โอกาสการประกอบการ 5.มรดกทางวัฒนธรรม 6.การเคลื่อนตัว 7.การเปิดให้ทำธุรกิจ 8.อำนาจ 9.คุณภาพชีวิต

ตัวอย่างคำว่าอันดับการเคลื่อนตัว (The Movers) หมายถึงโอกาสการเติบโตของประเทศทางเศรษฐกิจทั้งในแง่ของ GDP และอำนาจการซื้อของประชาชน โดยมีการประมาณการไว้ระหว่างปี 2014 ถึงปี 2020 

การนำ 9 หัวข้อมาเป็นตัวตั้ง

1.การผจญภัย (Adventure) หมายถึงประเทศนั้นเป็นมิตรหรือไม่,มีความสนุก,ความพึงพอใจ,ภูมิประเทศและความเซ็กซี่ 

2.พลเมือง (Citizenship) ประเทศนั้นแคร์ต่อสิทธิมนุษยชน,สภาพแวดล้อม,ความเท่าเทียมทางเพศ,เสรีภาพทางศาสนา,เคารพในสิทธิทางทรัพย์สินผู้อื่น,ความไว้วางใจได้และแจกจ่ายอำนาจทางการเมือง 

3.อิทธิพลทางวัฒนธรรม(Cultural Influence) ในแง่ของความสนุกสนาน,แฟชั่น,ความสุข,ความทันสมัย,เกียรติภูมิและรสนิยมสมัยใหม่ล่าสุด(trendy)

4.โอกาสการประกอบการ (Entrepreneurship) การเชื่อมต่อกับโลกภายนอก,ประชากรมีการศึกษาดี,โอกาสลงทุนส่วนตัว,นวัตกรรมใหม่,โอกาสเข้าถึงเงินทุน,แรงงานมีทักษะ,ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี,ความโปร่งใสทางธุรกิจ,สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่พัฒนาแล้ว,ระบบกฎหมายที่เข้มแข็ง     

5.มรดกทางวัฒนธรรม(Heritage) การเข้าถึงวัฒนธรรม,มีประวัติศาสตร์ที่อุดม,มีอาหารการกินที่ดีและสถานที่น่าสนใจทางวัฒนธรรมจำนวนมากหรือการขึ้นทะเบียนมรดกโลก   

6.ธุรกิจเปิดให้หรือไม่ (Open for Business) หมายถึงระบบราชการ,ค่าโรงงานถูก,การฉ้อโกง,ระบบภาษีดีหรือไม่,รัฐบาลทำงานโปร่งใสหรือไม่

7.การเคลื่อนตัว (Movers)มีความแตกต่างกัน,มีความโดดเด่น,เป็นแบบไดนามิกและไม่ซ้ำกัน   

8.อำนาจ(Power) เป็นผู้นำ,มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจ,อิทธิพลทางการเมือง,มีมิตรประเทศจำนวนมากและกำลังทางทหารเข้มแข็ง   

9.คุณภาพชีวิต(Quality of Life)มีตลาดงานที่ดี,ผู้คนซื้อหาได้,เศรษฐกิจมีเสถียรภาพ,มีมิตรภาพในครอบครัว,มีความเสมอภาคทางรายได้,มีเสถียรภาพทางการเมือง,ระบบการศึกษาพัฒนาอย่างดี,ระบบสาธารณสุขพัฒนาอย่างดี   

แต่ละประเทศที่นำมาจัดอันดับครั้งนี้จะได้รับคะแนนในแต่ละ 9 หัวข้อและแต่ละหัวข้อคะแนนเต็ม 100

การสอบถามผู้คน 16,248  รายจาก 36 ประเทศในทวีปอเมริกา,เอเชีย,ยุโรป,ตะวันออกกลางและแอฟริกา ผู้ตอบคำถาม 8,092 เป็นผู้นำ, 4,513 รายเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจทางธุรกิจ บางคนตอบง่าตนเป็นทั้งผู้นำและผู้ตัดสินใจทางธุรกิจ ส่วนอีก 6,381 รายเป็นประชาชนทั่วไป

ข้อมูลที่นำมาร่วมพิจารณายังประกอบด้วย  1.ปี 2013 องค์การสหประชาชาติจัดอันดับ GDP  100 ประเทศ, 2. ปี 2012 ธนาคารโลกจัดอันดับ 100 ประเทศด้านการท่องเที่ยว

3. World Investment Report ปี 2013 ขององค์การสหประชาชาติที่มีต่างชาติไปลงทุนใน100 ประเทศ 4.Human Development Index ปี 2014 ขององค์การสหประชาชาติ 150 ประเทศ  

กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี

---------------------------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียด 60 ประเทศถูกจัดอันดับ

1.ประเทศเยอรมนี แม้ว่าเยอรมนีจะผ่านวิกฤติพ่ายแพ้สงครามโลกมาถึง 2 ครั้ง แต่เมื่อเยอรมนีรวมตัวกันได้ในปี 1990 ก็สร้างความเข้มแข็งขึ้นมาทุกด้านทำให้ถูกจัดเป็นอันดับ 1 ของปี 2016 โดยเฉพาะเศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง 

เศรษฐกิจหรือ GDP ของเยอรมนี 3.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ,ประชากร 80.9 ล้านคน รายได้ต่อหัวของประชากร 45,888 ดอลลาร์สหรัฐ

2.ประเทศแคนาดา เศรษฐกิจ GDP 1.8 ล้านล้านดอลลาร์,ประชากร 35.5 ล้านคนและรายได้ต่อหัวประชากร 44,843 ดอลลาร์

3.ประเทศสหราชอาณาจักร  เศรษฐกิจ GDP 2.7 ล้านล้านดอลลาร์ ประชากร 64.5 ล้านคนและรายได้ต่อหัวประชากร 39,511 ดอลลาร์

4.สหรัฐอเมริกา เศรษฐกิจ GDP 16.8 ล้านล้านดอลลาร์ ประชากร 318.9 ล้านคน รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 54,597 ดอลลาร์

5.สวีเดน  เศรษฐกิจ GDP 580 พันล้านดอลลาร์ ประชากร 9.7 ล้านคน รายได้ต่อหัวประชากร 45,986 ดอลลาร์

6.ออสเตรเลีย  เศรษฐกิจ GDP 1.6  ล้านล้านดอลลาร์ ประชากร 23.5 ล้านคน รายได้ต่อหัวประชากร 46,433 ดอลลาร์

7.ญี่ปุ่น เศรษฐกิจ GDP 4.9  ล้านล้านดอลลาร์ ประชากร 127.1 ล้านคน รายได้ต่อหัวประชากร 37,390 ดอลลาร์

8.ประเทศฝรั่งเศส  เศรษฐกิจ GDP 2.8  ล้านล้านดอลลาร์ ประชากร 66.2 ล้านคน รายได้ต่อหัวประชากร 40,375 ดอลลาร์

9.เนเธอร์แลนด์  เศรษฐกิจ GDP 854 พันล้านดอลลาร์ ประชากร 16.9 ล้านคน รายได้ต่อหัวประชากร 47,355 ดอลลาร์

10.เดนมาร์ก  เศรษฐกิจ GDP 336 พันล้านดอลลาร์ ประชากร 5.6 ล้านคน รายได้ต่อหัวประชากร 44,343 ดอลลาร์

11.ประเทศนิวซีแลนด์   เศรษฐกิจ GDP 186 พันล้านดอลลาร์ ประชากร 4.5 ล้านคน รายได้ต่อหัวประชากร 35,152 ดอลลาร์

12.ออสเตรีย เศรษฐกิจ GDP 428 พันล้านดอลลาร์ ประชากร 8.5 ล้านคน รายได้ต่อหัวประชากร 46,420 ดอลลาร์

13.อิตาลี  เศรษฐกิจ GDP 2.1 ล้านล้านดอลลาร์ ประชากร 61.3 ล้านคน รายได้ต่อหัวประชากร 35,486 ดอลลาร์

14.ประเทศลักเซมเบิร์ก เศรษฐกิจ GDP 60.1 พันล้านดอลลาร์ ประชากร 556.1 แสนคน รายได้ต่อหัวประชากร 92,049 ดอลลาร์

15.สิงคโปร์ เศรษฐกิจ GDP 298 พันล้านดอลลาร์ ประชากร 5.5 ล้านคน รายได้ต่อหัวประชากร 82,762 ดอลลาร์

16.สเปน เศรษฐกิจ GDP 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ ประชากร 46.4 ล้านคน รายได้ต่อหัวประชากร 33,711 ดอลลาร์

17. ประเทศจีน เศรษฐกิจ GDP 9.2 ล้านล้านดอลลาร์ ประชากร 1.4 พันล้านคน รายได้ต่อหัวประชากร 12,880 ดอลลาร์

18.ไอร์แลนด์ เศรษฐกิจ GDP 232 พันล้านดอลลาร์ ประชากร 4.6 ล้านคน รายได้ต่อหัวประชากร 49,195 ดอลลาร์

19. เกาหลีใต้ เศรษฐกิจ GDP 1.3 ล้านล้านดอลลาร์ ประชากร 50.4 ล้านคน รายได้ต่อหัวประชากร 35,277 ดอลลาร์

20.บราซิล เศรษฐกิจ GDP 2.3 ล้านล้านดอลลาร์ ประชากร 206.1 ล้านคน รายได้ต่อหัวประชากร 16,096 ดอลลาร์

21.ประเทศไทย เศรษฐกิจ GDP 387 พันล้านดอลลาร์ ประชากร 67.7 ล้านคน รายได้ต่อหัวประชากร 14,354  ดอลลาร์

22.อินเดีย เศรษฐกิจ GDP 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ ประชากร 1.3 พันล้านคน รายได้ต่อหัวประชากร 5,855 ดอลลาร์

23.ปอร์ตุเกส เศรษฐกิจ GDP 227 พันล้านดอลลาร์ ประชากร 10.4 ล้านคน รายได้ต่อหัวประชากร 26,975 ดอลลาร์

24.รัสเซีย เศรษฐกิจ GDP 2.1 ล้านล้านดอลลาร์ ประชากร 143.8 ล้านคน รายได้ต่อหัวประชากร 24,805 ดอลลาร์

25.อิสราเอล เศรษฐกิจ GDP 291 พันล้านดอลลาร์ ประชากร 8.2 ล้านคน รายได้ต่อหัวประชากร 32,691 ดอลลาร์

26.กรีก เศรษฐกิจ GDP 242 พันล้านดอลลาร์ ประชากร 11 ล้านคน รายได้ต่อหัวประชากร 25,859 ดอลลาร์

27.เม็กซิโก เศรษฐกิจ GDP 1.3 ล้านล้านดอลลาร์ ประชากร 125.4 ล้านคน รายได้ต่อหัวประชากร 17,881 ดอลลาร์

28.มาเลเซีย เศรษฐกิจ GDP 313 พันล้านดอลลาร์ ประชากร 29.9 ล้านคน รายได้ต่อหัวประชากร 24,654 ดอลลาร์     

29.ซาอุดิ อาระเบีย เศรษฐกิจ GDP 748 พันล้านดอลลาร์ ประชากร 30.9 ล้านคน รายได้ต่อหัวประชากร 52,183 ดอลลาร์     

30.ตุรกี เศรษฐกิจ GDP 822 พันล้านดอลลาร์ ประชากร 75.9 ล้านคน รายได้ต่อหัวประชากร 19,610 ดอลลาร์     

31.ประเทศแอฟริกาใต้ เศรษฐกิจ GDP 351 พันล้านดอลลาร์ ประชากร 54 ล้านคน รายได้ต่อหัวประชากร 13,046 ดอลลาร์     

32.เวียดนาม เศรษฐกิจ GDP 171 พันล้านดอลลาร์ ประชากร 90.7 ล้านคน รายได้ต่อหัวประชากร 5,630 ดอลลาร์       

33.ฟิลิปปินส์ เศรษฐกิจ GDP 272 พันล้านดอลลาร์ ประชากร 99.1 ล้านคน รายได้ต่อหัวประชากร 6,962 ดอลลาร์       

34.ประเทศเปรู เศรษฐกิจ GDP 202 พันล้านดอลลาร์ ประชากร 31 ล้านคน รายได้ต่อหัวประชากร 11,817 ดอลลาร์       

35.ประเทศมอร้อคโค เศรษฐกิจ GDP 104 พันล้านดอลลาร์ ประชากร 33.9 ล้านคน รายได้ต่อหัวประชากร 7,606 ดอลลาร์       

36.ประเทศคอสตา ริก้า เศรษฐกิจ GDP 49.6 พันล้านดอลลาร์ ประชากร 4.8 ล้านคน รายได้ต่อหัวประชากร 14,864 ดอลลาร์       

37.ประเทศปานามา เศรษฐกิจ GDP 42.6 พันล้านดอลลาร์ ประชากร 3.9 ล้านคน รายได้ต่อหัวประชากร 19,455 ดอลลาร์       

38.สาธารณรัฐเชค เศรษฐกิจ GDP 209 พันล้านดอลลาร์ ประชากร 10.5 ล้านคน รายได้ต่อหัวประชากร 29,925 ดอลลาร์       

39.อียิปต์ เศรษฐกิจ GDP 272 พันล้านดอลลาร์ ประชากร 89.6 ล้านคน รายได้ต่อหัวประชากร 10,877 ดอลลาร์       

40.อาร์เยนตินา เศรษฐกิจ GDP 610 พันล้านดอลลาร์ ประชากร 43 ล้านคน รายได้ต่อหัวประชากร 22,582 ดอลลาร์       

41.ศรีลังกา เศรษฐกิจ GDP 67.2 พันล้านดอลลาร์ ประชากร 20.36 ล้านคน รายได้ต่อหัวประชากร 10,372 ดอลลาร์       

42.อินโดนีเซีย เศรษฐกิจ GDP 868 พันล้านดอลลาร์ ประชากร 254.5 ล้านคน รายได้ต่อหัวประชากร 10,641 ดอลลาร์       

43.ประเทศชิลี เศรษฐกิจ GDP 277 พันล้านดอลลาร์ ประชากร 17.8 ล้านคน รายได้ต่อหัวประชากร 22,971 ดอลลาร์  

44.ฮังการี เศรษฐกิจ GDP 133 พันล้านดอลลาร์ ประชากร 9.9 ล้านคน รายได้ต่อหัวประชากร 24,942 ดอลลาร์  

45.สาธารณรัฐโดมินิกัน เศรษฐกิจ GDP 61.2 พันล้านดอลลาร์ ประชากร 10.4 ล้านคน รายได้ต่อหัวประชากร 13,012 ดอลลาร์  

46.อุรุกวัย เศรษฐกิจ GDP 55.7 พันล้านดอลลาร์ ประชากร 3.4 ล้านคน รายได้ต่อหัวประชากร 20,556 ดอลลาร์  

47.ตูนิเชีย เศรษฐกิจ GDP 47 พันล้านดอลลาร์ ประชากร 11 ล้านคน รายได้ต่อหัวประชากร 11,300 ดอลลาร์  

48.บัลกาเรีย เศรษฐกิจ GDP 54.5 พันล้านดอลลาร์ ประชากร 7.2 ล้านคน รายได้ต่อหัวประชากร 17,860 ดอลลาร์  

49.โคลอมเบีย เศรษฐกิจ GDP 378 พันล้านดอลลาร์ ประชากร 47.8 ล้านคน รายได้ต่อหัวประชากร 13,430 ดอลลาร์  

50.โรมาเนีย เศรษฐกิจ GDP 190 พันล้านดอลลาร์ ประชากร 19.9 ล้านคน รายได้ต่อหัวประชากร 19,712 ดอลลาร์  

51.จอร์แดน (The Hashemite Kingdom of Jordan) เศรษฐกิจ GDP 33.7 พันล้านดอลลาร์ ประชากร 6.6 ล้านคน รายได้ต่อหัวประชากร 11,927 ดอลลาร์  

52.กัวเตมาลา เศรษฐกิจ GDP 53.8 พันล้านดอลลาร์ ประชากร 16 ล้านคน รายได้ต่อหัวประชากร 7,503 ดอลลาร์  

53.อาเซอร์ไบจาน เศรษฐกิจ GDP 73.6 พันล้านดอลลาร์ ประชากร 9.5 ล้านคน รายได้ต่อหัวประชากร 17,618 ดอลลาร์  

54.โบลิเวีย เศรษฐกิจ GDP 30.6 พันล้านดอลลาร์ ประชากร 10.6 ล้านคน รายได้ต่อหัวประชากร 6,211 ดอลลาร์  

55.คาซัคสถาน เศรษฐกิจ GDP 232 พันล้านดอลลาร์ ประชากร 17.3 ล้านคน รายได้ต่อหัวประชากร 24,020 ดอลลาร์  

56.ปากีสถาน เศรษฐกิจ GDP 232 พันล้านดอลลาร์ ประชากร 185 ล้านคน รายได้ต่อหัวประชากร 4,736 ดอลลาร์  

57.ไนจีเรีย เศรษฐกิจ GDP 552 พันล้านดอลลาร์ ประชากร 177.5 ล้านคน รายได้ต่อหัวประชากร 6,031 ดอลลาร์  

58.อิหร่าน เศรษฐกิจ GDP 369 พันล้านดอลลาร์ ประชากร 78.1 ล้านคน รายได้ต่อหัวประชากร 17,114 ดอลลาร์   

59.ยูเครน เศรษฐกิจ GDP 177 พันล้านดอลลาร์ ประชากร 45.4 ล้านคน รายได้ต่อหัวประชากร 8,668 ดอลลาร์   

60.อัลจีเรีย เศรษฐกิจ GDP 210 พันล้านดอลลาร์ ประชากร 38.9 ล้านคน รายได้ต่อหัวประชากร 14,259 ดอลลาร์

วัดอรุณราชวราราม

---------------------------------------------------------------------------------------------------

การผจญภัย (Adventure)

1.บราซิล

2.อิตาลี

3.สเปน

4.ไทย   

5.นิวซีแลนด์  

พลเมือง (Citizenship)  

1.สวีเดน

2.แคนาดา

3.เดนมาร์ค 

4.เนเธอร์แลนด์

5.ออสเตรเลีย 

ประเทศไทยอยู่อันดับ 45 

อิทธิพลทางวัฒนธรรม (Cultural Influence)

1.ฝรั่งเศส

2.อิตาลี

3.สหรัฐอเมริกา

4.สเปน

5.สหราชอาณาจักร

ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 20

โอกาสการประกอบการ (Entrepreneurship)

1.เยอรมนี

2.ญี่ปุ่น  

3.สหรัฐอเมริกา

4.สหราชอาณาจักร

5.แคนาดา 

ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 31

มรดกทางวัฒนธรรม(Heritage)

1.อิตาลี

2.สเปน

3.กรีซ 

4.ฝรั่งเศส

5.เม็กซิโก

ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 8

การเคลื่อนตัว (Movers)

1.อินเดีย

2.สิงคโปร์

3.จีน 

4.ไทย

5.ญี่ปุ่น

ธุรกิจเปิดให้หรือไม่ (Open for Business)

1.สวีเดน

2.แคนาดา

3.เดนมาร์ก

4.ปานามา

5.แคนาดา  

ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 10

อำนาจ (Power)

1.สหรัฐอเมริกา

2.รัสเซีย   

3.จีน 

4.เยอรมนี 

5.สหราชอาณาจักร

ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 43

คุณภาพชีวิต ( Quality of Life)

1.แคนาดา

2.สวีเดน

3.เดนมาร์ก

4.ออสเตรเลีย   

5.เนเธอร์แลนด์

ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 23

อ่านรายละเอียดแนวทางการจัดอันดับ Frequently Asked Questions: 2016 Best Countries

http://www.usnews.com/news/best-countries/articles/frequently-asked-questions

 

 

First posted: 22 มกราคม 2559 | 20:35