Social media
สำนักข่าว 4 ภาษา    Thai | English | Chinese | THAI Overseas
0
Home / Thai Tribune Forum / คนในชอบด่า คนนอกอยากเข้า, การแพร่ระบาดโควิด-19, Vaccine Magazine
คนในชอบด่า แต่คนนอกอยากเข้า นักลงทุนอเมริกันขออยู่ไทยถาวรสูงเป็นประวัติการณ์ โดย Vaccine Magazine
คนในชอบด่า แต่คนนอกอยากเข้า นักลงทุนอเมริกันขออยู่ไทยถาวรสูงเป็นประวัติการณ์ โดย Vaccine Magazine
ภาพประกอบจากเพจ Vaccine Magazine
Last updated: 25 พฤษภาคม 2563 | 16:11
'คนในชอบด่า แต่คนนอกอยากเข้า นักลงทุนอเมริกันขออยู่ไทยถาวรสูงเป็นประวัติการณ์' เป็นบทความน่าสนใจที่ปรากฏในเพจ Vaccine Magazine เมื่อ 21 พ.ค.หลังจากข่าวโครงการThailand Elite Residence Program หรือโครงการเอกสิทธิ์สำหรับชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย เปิดโอกาสให้คนต่างชาติเลือกจะอยู่ต่อหรืออยากอยู่แบบถาวรจากสาเหตุการแพร่ระบาดโควิด-19

ผลจากการจัดการวิกฤติโควิด-19 ของประเทศไทย ที่นานาชาติพากันยกย่องและยอมรับในสาธารณสุขไทย พิสูจน์ได้จากตัวเลขผู้ติดเชื้อที่รั้งไว้จนมีเพียง 3037 คน และการรักษาผู้ป่วยฟรีๆ จนหายดี จำนวน 95.39% ของผู้ป่วยทั้งหมด ทำให้จำนวนนักลงทุนอเมริกันขออยู่ไทยถาวรเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้  แค่ 3 เดือนแรกก็มีผู้สมัครมากกว่า 50% ของจำนวนผู้สมัครทั้งหมดในปี 2562

เฮนลีย์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส (Henley & Partners) บริษัทที่ปรึกษาด้านการลงทุนเพื่อย้ายถิ่นฐานและขอสัญชาติชั้นนำในระดับนานาชาติ เปิดเผยว่า นักลงทุนชาวอเมริกันแสดงความสนใจที่จะพำนักแบบระยะยาวหรือพำนักแบบถาวรในไทยมากขึ้นในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ โดยมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

Thailand Elite Residence Program หรือโครงการเอกสิทธิ์สำหรับชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการจำกัดการเดินทางอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ทำให้ชาวอเมริกันในประเทศไทยเลือกที่จะอาศัยอยู่ต่อและรับสิทธิประโยชน์จากการพำนักระยะยาวหรือพำนักถาวรในประเทศไทย

ไม่ใช่แค่ชาวอเมริกันในไทยเท่านั้น จำนวนชาวอเมริกันที่สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ จากต่างประเทศก็เพิ่มสูงขึ้นถึง  100% ในไตรมาสแรกของปีนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับทั้งไตรมาสแรกและไตรมาสที่ 4 ของปี 2562

แล้วก็ไม่ใช่แค่อเมริกา นักลงทุนชาวออสเตรเลียก็อยากมาอยู่เมืองไทย

โดยไตรมาสแรกของปี 2563 มีชาวออสเตรเลียสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น 228% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2562

ประเทศไทยกลายเป็นทางเลือกต้นๆ ของชาวต่างชาติที่อยากมาอยู่แบบถาวร น่าให้คนไทยบางพวกที่ดีแต่ด่าว่าประเทศมารับรู้ความจริงนี้

หมายเหตุ : ข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจ https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/880070

 

First posted: 25 พฤษภาคม 2563 | 14:49
Source :