Social media
สำนักข่าว 4 ภาษา    Thai | English | Chinese | THAI Overseas
0
Home / การศึกษา / เสวนา ดร.สุรินทร์ในความทรงจำ, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ชวน หลีกภัย
เสวนาวันแห่งความรักเรื่อง 'ความสำเร็จไม่มีข้อยกเว้น : ดร.สุรินทร์ ในความทรงจำ' จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เสวนาวันแห่งความรักเรื่อง 'ความสำเร็จไม่มีข้อยกเว้น : ดร.สุรินทร์ ในความทรงจำ' จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เสวนา'
Last updated: 9 กุมภาพันธ์ 2561 | 16:58
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเสวนาวันแห่งความรักเรื่อง'ความสำเร็จไม่มีข้อยกเว้น: ดร.สุรินทร์ในความทรงจำ' ไฮไลต์ปาฐกถาพิเศษโดยนาย ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และผู้ร่วมเสวนาพิเศษ เช่น ดร.สมบัติ จันทรวงศ์,ท่านทูตวิชาวัฒน์ อิสรภักดี, นายกวี จงกิจถาวร ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ ,อนิสสา นาคเสวี และดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ดำเนินรายการ

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.15 น. ที่ห้องบรรยาย LT2 ชั้น3 ตึกคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ งานเสวนาเพื่อเป็นเกียรติแด่ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ธรรมศาสตราภิชาน ในประเด็น "ความสำเร็จไม่มีข้อยกเว้น : ดร.สุรินทร์ ในความทรงจำ" จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

กำหนดการ

12.30 -13.00 น. ลงทะเบียน

13.00-13.05 น. กล่าวเปิดงานโดย ศ.พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร

13.15-13.45 น. ปาฐกถาพิเศษ โดย นายชวน หลีกภัย

13.45-16.00 น.เสวนาพิเศษ โดย ศ.ดร.สมบัติ จันทรวงศ์, ท่านทูตวิชาวัฒน์ อิสรภักดี, นายกวี จงกิจถาวร, ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ,อนิสสา นาคเสวี และ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ดำเนินรายการ

16.00-16.10 น. กล่าวคำรำลึก โดย ทายาทครอบครัวพิศสุวรรณ

First posted: 9 กุมภาพันธ์ 2561 | 16:54