Social media
สำนักข่าว 4 ภาษา    Thai | English | Chinese | THAI Overseas
0
Home / สังคม / คดีเมาแล้วขับ, สถิติปี2561 ลดลงกว่าปี2560
คดีเมาแล้วขับช่วงปีใหม่พุ่งเกือบ 4 พันคดี คนตาย 375ศพ บาดเจ็บ 3,612 รายลดลงจากปีก่อน
Last updated: 3 มกราคม 2561 | 17:16
ศาลสั่งคุมประพฤติคดีเมาแล้วขับพุ่งยอดสะสม 6 วันช่วงปีใหม่ เกือบ3,936 คดี คนตายกว่า375ศพ บาดเจ็บกว่า 3,612 ราย สถิติลดลงจากปีที่แล้วเนื่องจากบังคับใช้กฏหมายจริงจัง โดยจังหวัดที่ไม่มีใครตายจากอุบัติเหตุมี 8 จังหวัดได้แก่ ชัยนาท นครนายก หนองบัวลำภู น่าน ระนอง ยะลา นราธิวาสและตรัง

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยจำนวนคดีศาลสั่งคุมประพฤติในคดีตาม พระราชบัญญัติจราจรทางบกและขับรถประมาททั่วประเทศ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2561 รวม 6 วัน มีจำนวน 3,936 คดี แบ่งเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา 3,515 ราย ขับรถประมาท จำนวน 44 ราย ขับซิ่ง จำนวน 1 ราย และอื่น ๆ จำนวน 376 ราย

สำหรับผู้ที่ถูกคุมประพฤติ จะต้องไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ พร้อมถูกส่งตัวให้ไปทำงานบริการสังคม รวมทั้งดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ ตามโรงพยาบาลต่างๆ ที่ร่วมโครงการกับกรมคุมประพฤติ ตามกรอบเวลา ที่ศาลกำหนด

นอกจากนี้ กรมคุมประพฤติ จะให้ความรู้กับผู้ที่ถูกคุมประพฤติ เพิ่มเติม เกี่ยวกับอันตรายจากการขับรถขณะเมาสุรา เพื่อป้องกันไม่ให้ทำผิดซ้ำ และสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

ส่วนทางด้านกระทรวงสาธารณสุข  นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานแถลงสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ว่า สถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 1 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่ 5 ของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” พบว่าเกิดอุบัติเหตุ 677 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 71 คน ผู้บาดเจ็บ 696 คน

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุรา ร้อยละ 47.27 ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 26.00 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 82.45 รถปิคอัพ 5.18 ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ร้อยละ 66.62 และช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 00.01 – 04.00 น. ร้อยละ 27.92

จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตมี 8 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท ตรัง นครนายก นราธิวาส น่าน ยะลา ระนอง และหนองบัวลำภู

จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ อุดรธานี (120 ครั้ง)

จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา (15 คน)

จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ อุดรธานี (124 คน) 

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่าสถิติของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนบาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต ลดลงจากปี 2560 เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน และมีการบังคับใช้กฎหมายเมาแล้วขับจะเข้มงวดมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่อายุไม่ถึง 20 ปี หรือไม่มีใบขับขี่ ถ้าตรวจพบปริมาณแอลกอฮอล์ เพียงแค่ 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จะถือว่าเมาสุรา อย่างไรก็ตาม สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุยังมาจากการเมาแล้วขับและขับรถเร็ว ศปถ.จะเร่งผลักดันการขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนนในระยะยาวอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง รวมถึงบูรณาการฐานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นระบบทั้งการจัดเก็บ 

สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 6 วัน (28 ธ.ค.60 – 2 ม.ค.61) เกิดอุบัติเหตุรวม 3,456 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 375 คน ผู้บาดเจ็บรวม 3,612 คน

First posted: 3 มกราคม 2561 | 17:15