Social media
สำนักข่าว 4 ภาษา    Thai | English | Chinese | THAI Overseas
0
Home / เศรษฐกิจ / ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 5 วิธีคนไทยรับมือค่าครองชีพสูง, ซื้อล็อตเตอรี่เสี่ยงโชค
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผย 5 วิธีคนไทยรับมือค่าครองชีพสูง พบวิธีซื้อล็อตเตอรี่เสี่ยงโชคติดอันดับ Top5
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผย 5 วิธีคนไทยรับมือค่าครองชีพสูง พบวิธีซื้อล็อตเตอรี่เสี่ยงโชคติดอันดับ Top5
ภาพจากประชาชาติกราฟฟิก
Last updated: 16 กรกฎาคม 2562 | 19:28
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผย 5 วิธีคนไทยรับมือค่าครองชีพสูงขึ้น 5 วิธี พบวิธีซื้อลอตเตอรี่เพื่อเสี่ยงโชค ติด TOP 5 โดยอันดับแรกคือลดค่าใช้จ่าย,อันดับ2-ซื้อของราคาถูกลง,อันดับ 3-หารายได้เพิ่ม และอันดับ 4-ปรับพฤติกรรมใช้ของยาวนานขึ้น

16 กรกฎาคม 2562-ศูนย์วิจัยกสิกรไทย รายงานการสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทยที่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ประจำเดือน มิ.ย. 2562 พบว่า

ร้อยละ 67.2 ของครัวเรือนไทยที่ทำการสำรวจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า โดยสาเหตุหลักๆ ของค่าใช้จ่าย (ไม่รวมหนี้สิน) ที่เพิ่มขึ้นในเดือน มิ.ย. มาจากราคาสินค้าที่แพงขึ้นเป็นสำคัญ โดยเฉพาะราคาอาหารและเครื่องดื่มที่ครัวเรือนมองว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นจนเริ่มกระทบรายจ่ายอื่นๆ

ทั้งนี้จากการสำรวจเรื่องวิธีการรับมือภาวะค่าครองชีพสูงขึ้นในเดือน มิ.ย.2562 พบว่า

1.วิธีการอันดับแรกที่นิยมมากที่สุด 36% คือ การลดการใช้จ่ายในกิจกรรมที่ไม่จำเป็นหรือการซื้อสินค้าที่ฟุ่มเฟือย เช่น การชมภาพยนตร์ การกินเลี้ยงสังสรรค์

อันดับ 2 คือ ซื้อสินค้าขนาดเล็กลงหรือเปลี่ยนยี่ห้อที่ราคาถูกลง 29%

อันดับ 3 เพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ 13%

อันดับ 4 ปรับพฤติกรรมการบริโภคอุปโภคต่อครั้งในปริมาณที่ลดลงเพื่อให้ใช้ได้ยาวนานขึ้นคิดเป็น 12%

และอันดับ 5 คือซื้อลอตเตอรี่เพื่อชิงโชค คิดสัดส่วน 9% ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากการสำรวจเดือนมิถุนายน 2561 ซึ่งมีสัดส่วน 7%

First posted: 16 กรกฎาคม 2562 | 19:28